Vår

Planer i vår:

Hálgu- Lära mig bygga hemsida. Bli en page på Facebook.

Jobb – Kartlägg Finland

Skola – Uppsats, gräv och rest

Övrigt – Spring en mil i maj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *