Rigearanat dorggidáhttet máilmmi

https://youtube.com/watch?v=f5FZZnKJj9o%3Flist%3DPLuRgTJLPKKVuR6eeTPvndGrJKxcLhNSO4
“Bråkmakare får världen att skaka är en film om en ung musikgrupp. Bandet The Troublemakers medlemmar är från både Evenes och Tjeldsund kommuner på norsk sida av Sápmi. Dom vill spela samisk hård rock och metal, men det är då inte alltid så lätt att hitta passande samiskspråklig hård rockmusik. Det här året har de blivit inbjudna att spela på den samiska festivalen Márkomeannu.

Rigearanat dorggidáhttet máilmmi lea filbma nuorra musihkkajoavkku birra. Joavku The Troublemakers miellahttut leat eret sihke Evenášši ja Dielddanuori suohkkaniin. Sii háliidit čuojahit sámegiel garra rock ja metal, muhto ii fal álo leat nu alkit gavdnat heivvolaš sámegiel garra rockmusihka. Dán jagi sii leat bovdejuvvon Márkomeannu Sámi festiválii.”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Share on Social Media