Suggestiv och filmisk


Elin Kåven

Jikŋon musihkka – Frozen music

Skivbol

ag: DAT

Utgiven: 20091208

Det är något vackert och skrämmande över de tio låtarna på Jikŋon musihkka. Det där NÅGOT passar alldeles utmärkt till våra svarta vinternätter. Biosalongsmörkret som ligger tungt över albumet för tankarna till artisten Fever Ray, Enya och till den EP:en Lead Singer Syndrom som i somras gavs ut av den svenska gruppen Kleerup/Krunegård. Som lyssnaren kan man även höra att hon har arbetat med samma musiker som många andra samiska artister. Ljudbilden är för många gånger alltför lik Boine, Valkeapää och Alit Boazu.

I 42 minuter flimrar vackra filmbilder förbi utan att jag märker att skivan byter spår. Och det är väl det som är albumets enda problem. Låtarna blir en massa utan egna identiteter. Den självklara hiten saknas.

Jikŋon musihkka är Kåvens albumdebut, bland sångerna finns vinnarlåten från Sami Grand Prix 2008, Áibbas Jaska, och två:an från 2009, Du Lusa. Producent för skivan är Ole Jørn Myklebust. Kåven gav ut EP:en Lahka 2005.

3,5 av 5 Nuorat

Text: Marica Blind

Recension är tidigare publicerad i Nuorat.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Share on Social Media