Johan Sandberg McGuinne – “Òran Nan Gállok”

Musikerna tyckes jobba för högtryck just nu. Prostest sång/jojk efter mot gruvplanerna i Kallak, Jokkmokk, skapas och spelas in. Här är Johan Sandbergs MacGuinnes verk. Sandberg MacGuinnes sjunger på skotsk gaeliska. Här kan du läsa hans syn på konflikten i Jokkmokks skogar: VIELEDIT ÁLGGOÁLMMUGA RIEKTÁV: INDIGENOUS RESISTANCE AGAINST MINING IN SÁBME AND CULTURE AS A… Continue reading Johan Sandberg McGuinne – “Òran Nan Gállok”

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Share on Social Media